Yritys

Innovatiiviset tuotteet - palvelevaa asiantuntemusta

EyeVision Oy tarjoaa lääketieteellisiä laitteita ja sovelluksia alan huippuvalmistajilta Suomessa, sekä muissa Pohjoismaissa. Olemme erikoistuneet erityisesti lääkinnällisten laser- ja kuvantamisjärjestelmien maahantuontiin ja jälleenmyyntiin.

Yli neljäntoista vuoden kokemuksemme alalla takaa asiakkaillemme alan innovatiivisimmat tuotteet, vankan asiantuntemuksen, sekä parhaan kokonaispalvelutason. Meillä asiakas on aina ykkönen ja esimerkiksi myymiemme laitteiden käyttökoulutus on aina asiakkaan haluamassa laajuudessa. Myös veloituksettomat lisäkoulutukset kuuluvat edustamiemme tuotteiden hankintahintaan.

Your Eyes - Our Vision - EyeVision

EyeVision uutiset - uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 20.5.2018

Rekisterin nimi
EyeVisionin asiakasuutiskirjeen asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
EyeVision Oy
Rauhalantie 4 B105, 33480 Ylöjärvi
p. 040 717 3617
Y-tunnus 2566191-3

Rekisterin yhteyshenkilö
Santtu Oittinen
Rauhalantie 4 B105, 33480 Ylöjärvi
p. 040 717 3617
santtu.oittinen@eyevision.fi

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • etunimi
  • sukunimi
  • Työpaikka
  • sähköpostiosoite
  • postinumero (uutiskirjeen kohdentaminen)
  • suostumus EyeVision uutiset -uutiskirjeen lähettämiseen
  • asiakassuhteen alkaminen ja päättyminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään EyeVision Oy:n uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeet sisältävät Silmäalan uutisia ja laite/tuote uutuuksia, EyeVision Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintää, arvontoja, kilpailuja, sekä EyeVision Oy:n toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään EyeVision Oy:n uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeet sisältävät Silmäalan uutisia ja laite/tuote uutuuksia, EyeVision Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintää, arvontoja, kilpailuja, sekä EyeVision Oy:n toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia.

EyeVision uutisten lähetysperusteena on asiakkaan oikeuttu etu. EyeVision Oy:n rekisterin henkilötietojen käsittely on tarpeen EyeVision Oy:n tai kolmannen osapuolen (laite/tuotevalmistajat) oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja EyeVision Oy:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään EyeVision Oy:n omiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä EyeVision Oy:n asiakkaille kohdistetun uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä, jotka asiakas syöttää itse. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle EyeVision Oy:n oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Osallistuminen uutiskirjeen arvontaan/kilpailuun
Osallistuessaan uutiskirjeen yhteydessä olevaan arvontaan/kilpailuun, asiakas täyttää itse lomakkeella kysytyt tiedot. Näitä annettuja tietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen mukaisesti muutama poikkeus huomioiden: Asiakas ei voi itse muokata tai täydentää antamiaan tietoja.

  • Asiakas voi ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tietoja koskevissa asioissa.
  • Tietoja käsitellään vain arvonnan/kilpailun toteuttamiseen, ei muuta tarkoitusta varten.
  • Annettuja tietoja säilytetään arvonnan/kilpailun suorittamiseen liittyen tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan arvontaan/kilpailuun liittyvästä järjestelmästä.